กลุ่มวิชา งานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (6)

ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ISO 1101:2017
25-DRA-30
Intermediate
6,500 ฿

Interpretation of GD&T symbols According to ASME Y14.5-2018
25-DRA-20(E)
Basic
15,000 ฿

ความหมายสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018
25-DRA-21
Advanced
9,500 ฿

ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018
25-DRA-20
Basic
9,500 ฿

การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานเครื่องกล
25-DRA-12
Intermediate
8,500 ฿

การอ่านแบบเครื่องกลพื้นฐาน
25-DRA-10
Basic
8,500 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44