กลุ่มวิชา Fluid Power

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (20)

ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด
21-HYD-28
Advanced
14,000 ฿

วาล์วควบคุมความดันพรอปพอร์ชั่นนัลไฮดรอลิก
21-HYD-26
Intermediate
5,500 ฿

วาล์วควบคุมทิศทางพรอปพอร์ชั่นนัลไฮดรอลิก
21-HYD-25
Intermediate
5,000 ฿

ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก
21-HYD-24
Advanced
13,000 ฿

ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า
21-HYD-21
Intermediate
11,000 ฿

ปั้มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหล
21-HYD-13
Intermediate
8,500 ฿

ระบบไฮดรอลิกขั้นสูง
21-HYD-11
Advanced
14,000 ฿

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน
21-HYD-10
Basic
12,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44