กลุ่มวิชา งานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (22)

เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ
41-CNC-26
Intermediate
6,000 ฿

การควบคุมคุณภาพการตัดเฉือนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
41-CNC-24
Intermediate
6,500 ฿

การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง
41-CNC-51
Basic
6,000 ฿

การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี
41-CNC-42
Intermediate
6,000 ฿

การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกัด
41-CNC-41
Basic
6,000 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 (Siemens Controller)
41-CNC-32
Basic
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 (Siemens Controller)
41-CNC-31
Basic
12,000 ฿

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน
41-CNC-22
Advanced
3,400 ฿

เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี
41-CNC-21
Basic
5,700 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 3
41-CNC-13
Advanced
11,000 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 2
41-CNC-12
Intermediate
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 1
41-CNC-11
Basic
12,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44