กลุ่มวิชา งานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (22)

การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน
41-CNC-03
Advanced
14,000 ฿

การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 2
41-CNC-02
Intermediate
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 1
41-CNC-01
Basic
12,000 ฿

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM
41-EDM-21
Intermediate
3,000 ฿

เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2
41-EDM-12
Intermediate
12,000 ฿

เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 1
41-EDM-11
Basic
12,000 ฿

งาน EDM ระดับ 2
41-EDM-02
Intermediate
12,000 ฿

เทคนิคงาน EDM ระดับ 1
41-EDM-01
Basic
12,000 ฿

การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ
41-CNC-61
Intermediate
3,400 ฿

การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี
41-CNC-52
Intermediate
6,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44