กลุ่มวิชา งานขึ้นรูปพลาสติก Plastic Mould and Moulding

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (23)

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-53
Advanced
7,200 ฿

การตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติก
43-MOT-52
Intermediate
7,200 ฿

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-51
Basic
7,200 ฿

การวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAE
43-MOT-41
Advanced
10,000 ฿

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ
43-MOT-34
Advanced
6,500 ฿

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบใช้ Slide
43-MOT-33
Intermediate
6,000 ฿

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบสองแผ่นโดยใช้ NX Mold Wizard
43-MOT-32
Intermediate
9,400 ฿

ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
43-MOT-31
Basic
8,500 ฿

เทคโนโลยีแม่พิมพ์เป่าขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion Blow)
43-MOT-21
Basic
7,000 ฿

การเขียนแบบและแยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAD 3D (NX)
43-MOT-13
Intermediate
8,500 ฿

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-01
Basic
7,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44