คุณ จาตุรนต์ บัวเรือง

ชื่อ-สกุล
จาตุรนต์ บัวเรือง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการวัดคุมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน

- 2009-2012 วิศวกรฝ่ายผลิต Thai Toyo Denso Co., Ltd.                                                   

- 2012-2016 วิศวกร Futaba vs Technology (Thailand) Co., Ltd.               

- 2016-ปัจจุบัน Engineer Electrical & Control System Division, Machinery & Automation System Center, Thai-German Institute

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
-
ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ

- PLC Misubishi Program, Siemens

- Tochscreen Proface, GOT

- Robot NACHI Basic    

- Robot OTC

- Design System Control      

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44