คุณ ฉัตรดนัย ศมานุกร

ชื่อ-สกุล
ฉัตรดนัย ศมานุกร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

วิศวกรแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- PLC-S7 Programming Basic Level

- PLC-S7 Programming Advance Level

- WinCC SCADA & PLC7 for Process Control

- Servo Motor  & Drive (Seimen)

- WinCC Flexible for Toch Screen

ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ
-

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44