คุณ ธวัช นวนไชย

ชื่อ-สกุล
ธวัช นวนไชย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

- Ucas Inter จำกัด วิศวกรไฟฟ้าและควบคุม

- บริษัท อโรเฟล็กซ์ จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล และ ไฟฟ้า

- บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

- Manufacturing Automation Engineer at TGI

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- อบรม Control Servo Drive Rexroth Bosch group  ณ ประเทศ เยอรมัน

- Service Flexography of Machine ณ เมือง เซินเจิ้น ประเทศ จีน

- อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ Air Compressor ณ ประเทศไทย

- Energy Saving Techniques in Compressed Air Production at Thailand

- Feed back control for hydraulic system ณ ประเทศไทย

- Lubrication Technology ณ ประเทศไทย

- Filtration & Contamination Control ณ ประเทศไทย

- PLC Omron control Touch screen at Thailand

- BASIC MACHINE VISION(WJ Technology) at Thailand

- iVu Vision Sensors at Thailan

- Machine vision NI at Thailand

- Cognex In-Sight Explorer Software at Thailand

- Deep Vacuum Technical at Thailan

- Automation production line installation and debugging at China

- Machinery Safety Basics SICK-TGI Training Partnership at SICK Singapore

ผลงานโครงการ

- Electro-Pneumatic

- Maintenance and troubleshooting of pneumatic

- PLC Omron Control of Pneumatic

- Machine Safety of SICK

- Modify AIDA Press machine use safety sensor of SICK

- Consult of Automation machinery

- Fundamental, Electro-Pneumatic, PLC OMRON control of pneumatic (Sudan)

- Machine Vision

- Modify Cutting Machine

- Modify Fin Press Machine

- Modify Auto Assembly Machine

- Jigs and Fixture of Automation(Sudan)

ความเชี่ยวชาญ

Mechatronics

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44