คุณ นพรัตน์ รัฐวาทิน

ชื่อ-สกุล
นพรัตน์ รัฐวาทิน

ประวัติการศึกษา

วิทยาลัย เทคนิคชลบุรี

- ระดับการศึกษา ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา อิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์                                 

-ระดับการศึกษา ประกาศณียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

สถาบันไทย-เยอรมัน 3 ปี

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

อบรม ROBOT DENSO สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมหน้าจอทัชสกรีน : GOT Wide Model’

ผลงานโครงการ

-โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อซ่อมขาจานสานอากาศ S-BAND           

-โครงการศึกษาและปรับปรุงควบคุมของกล้องส่องดูดาว

ความเชี่ยวชาญ

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบตู้ control

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44