คุณ นันทชัย ว่องปฏิเวธ

ชื่อ-สกุล
นันทชัย ว่องปฏิเวธ

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (วศบ.วิศวกรรมเครื่องไฟฟ้ากำลัง)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

-  2012 – ปัจจุบัน วิศวกร, สถาบันไทย-เยอรมัน

-  2003 – 2011 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด

-  2001 – 2002  วิศวกรแผนกออกแบบสายไฟฟ้า บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
-
ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ

- ติดตั้งระบบหุ่นยนต์ (Articulate Type) Fanuc , MOTOMAN

- ควบคุมระบบหุ่นยนต์ (Articulate Type) Pick & Place , Palletizing , Welding

- พัฒนาหุ่นยนต์ (Delta Type) ด้วย Sanyo Denki Controller

- โปรแกรม PLC และการสื่อสาร Mitsubishi , Siemens

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44