คุณ ศรสรร สุนทรพะลิน

ชื่อ-สกุล
ศรสรร สุนทรพะลิน

ประวัติการศึกษา

1.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ปริญญาโท บริหารุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้บริหารระดับสูง) วิทยาลัยพานิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน

1.บจ.ก้องเกียรติ เท็กไทล์ ,วิศกรระบบน้ำ 2 ปี

2.บจ นิวแม็ก ,วิศวกร ด้านไฮดรอลิค 9 ปี

3.สถาบันไทยเยอรมัน วิศวกรด้านกำลังของไหล 7 ปี

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

1.วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำ ,กรมโรงงาน ,กระทรวงอุตสาหกรรม

2.การใช้เครื่องทดสอบน้ำมัน ,สเปคโทรออย สหรัสอเมริกา

ผลงานโครงการ

1.ออกแบบระบบควบคุม ทิศทางระบบท่อน้ำดีอัตโนมัติ บริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จำกัด

2.ปรับปรุงระบบไอดรอลิค เครน RTG การท่าเรือแห่งประเทศไทย

3.ปรับปรุงระบบลูกกลิ้ง บดปูน โรงปุนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

4.ปรับปรุงระบบไฮดรอลิค เครื่อง Belt Press บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ จำกัด กาญจนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

วิเคราะห์ระบบการบริหารเชิงคุณภาพ แบบบูรณาการ

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44