คุณ สิริวัฒน์ ไวยนิตย์

ชื่อ-สกุล
สิริวัฒน์ ไวยนิตย์

ประวัติการศึกษา

ป.ตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คอ.บ ไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 2537

ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา บธ.ม บริหารธุรกิจ พ.ศ. 2546

ประสบการณ์ทำงาน

- 2537-2538 เครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์แผนกไฟฟ้า

- 2538-2540 บริษัท เฟสโต้ ประเทศไทย วิทยากร

- 2540-ปัจจุบัน สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้จัดการแผนกโรงงานอัตโนมัติ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

2540 เทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตร(Didactic training)

2541 เทคนิคการสอนแบบโปรเจก (Project oriented training)

2541 - Training in Pneumatic and   Hydraulic system              

- Hanover fair visit

- Festo manufacturing plant visit

- Siemens manufacturing plant visit

2542 Training

- Maintenance and troubleshooting

- Design and Sizing of Pnematic system

- R&D Institute visit

2543 Training

- Proportional and Servo hydrualic

- SCADA,ASI and Profibus system for Mechatronics

- Hanover fair visit

2546 Training

- Closed loop electro-hydraulics

2547 Training

- Servo electro-hydraulic valve

- Servo valve manufacturing plant visit

- Robot and CNC software simulation For CIM system

2547 เทคนิคการสอนแบบ Self orginize teamwork

2547 Meeting and Discussion about computer integrated for manufacturing(CIM)

2548 Training

- Microcontroller for control the car

- Project oriented training for mechatronics

- Advanced PLC programming(Siemens)

- WinCC SCADA System

2548 Problem solving technique

2549 การบริหารโครงการด้วย Microsoft project

2550 Stelco electric power plant visit

2551 การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร

2552 การวางแผนธุรกิจและการประเมินด้วย Balance score card

2553 Leadership for TGI management  team

2553 ประกาศนีบัตรวิศกรที่ปรึกษา

2553 การวางแผนและบริหารการผลิตด้วยโปรแกรมERPและSCM

2554 Stelco electric power plant visit

2556 Visit Space expo in China

2557 Visit NSK and Dihen Corporation in Japan.

2558 Plant simulation with Siemens PLM

2558 Online project management with smartsheet

ผลงานโครงการ

2548-2549

1.Retrofit of hydraulic and control system for laminated press machine (250 tons).

Innovex  (Thailand) LTD. ,  Lamphun industrial estate

 

2549

2.Installation of Air compressor system at Bank of Thailand.

 

2549-2553

3.Problem analysis and modification in hydraulic system   for  offshore crane at Chevron (Thailand) Limited

 

2550

4.Modification of PLC and SCADA system for electrical power plant at Stelco/ Republic of Maldives

 

2550

5.Research and development for forming hose clamping machine at Orbit international.

 

2552

6.Design and Installation electrical soft start 250 Hp for offshore crane at Chevron FSO tanker.

 

2553

7.Setup  Automation training lab and train the trainer for New training center at PEA

 

2553

8.Analysis  PLC program of bank note printing process and convert to sequential function chart.

 

2554-ปัจจุบัน

9.Consulting project for Preventive maintenance system and Automation machine development for Productivity improvement.

 

2555

10. Consulting for ERP software selection at VT garment.

 

2557-2558

11.R&D Project of Hexapod control for tracking system (Satellite) at Gistda.

2557-2559

12. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (EAU) กระทรวงอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ

Pneumatic/Hydraulic/Mechatronics/Automation/Smart factory/Lean Automation

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44