คุณ กิตติพงษ์ ภูแข

ชื่อ-สกุล
กิตติพงษ์ ภูแข

ประวัติการศึกษา

อส.บ. เครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทไทยซัมมิทแหลมฉบัง ชลบุรี ออกแบบแม่พิมพ์ และการติดตามงานโครงการชิ้นส่วนยานยนต์

- บริษัทฟูจิเอเชีย ทำแม่พิมพ์ และติดตามโครงการต่างๆ ของชิ้นส่วนยานยนต์

- ปัจจุบันเป็นวิศวกรที่สถาบันไทย-เยอรมัน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

 - อบรมการใช้โปรแกรม MasterCAM 2017
 - อบรมการใช้โปรแกรม VISI 2016 ในการออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง

ผลงานโครงการ

- การออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์พับขอบที่มีรัศมีขนาดเล็กของวัสดุ SUS 304 โดยการประยุกต์ใช้ CAE-AutoCAD Electrical (2D)

ความเชี่ยวชาญ

- กระบวนการทำแม่พิมพ์, การออกแบบแม่พิมพ์, การปรับประกอบแม่พิมพ์, การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และการปรับปรุงแม่พิมพ์

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44