คุณ กฤษณะพงษ์ บัวกลิ่น

ชื่อ-สกุล
กฤษณะพงษ์ บัวกลิ่น

ประวัติการศึกษา
ทดสอบ
ประสบการณ์ทำงาน
ทดสอบ
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ทดสอบ
ผลงานโครงการ
ทดสอบ
ความเชี่ยวชาญ
ทดสอบ

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44