คุณ มนเฑียร วัชรกมล

ชื่อ-สกุล
มนเฑียร วัชรกมล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

- Mould Making Engineer,Tool & Die Department, Thai-German Institute

- CAD/CAM Engineer,High Tech Mould Co., Ltd

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- Laser Sintering Rapid Prototype,Concept Laser GmbH, Lichtenfels, Germany

- Injection Moulding Machine ELEKTRA Series,Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH, Malterdingen, Germany

- Multi-Component Injection Moulding,Arburg GmbH, Lossburg, Germany

- Mould Making,CVTV Taichung, Taiwan

- Mould Making, Schnurr GmbH,Bischofswiesen, Germany

ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ

Plastic Mould and Moulding

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44