คุณ วุฒิพงษ์ สนิทสม

ชื่อ-สกุล
วุฒิพงษ์ สนิทสม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล : บริษัท S-Tech Engineering

 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต แผนก CNC Milling : บริษัท  S.M. Technology  Partnership

 - วิศวกร : สถาบันไทย-เยอรมัน

 - ผู้จัดการแผนกขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ : บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูในสถานประกอบการ

- ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักร CNC Milling และ CNC wire cut

- ฝึกอบรม Fundamental of GD&T according to ASME Y14.5M-1994

- ฝึกอบรมเทคโนยีการเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยฟิล์ม (BSID)

- ฝึกอบรมการวัดระดับฝีมือแรงงานทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวญี่ปุ่น (JAVADA)

- ฝึกอบรมและปฏิบัติงานในโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่ บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย  โดย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวญี่ปุ่น (AHRDP)

- ฝึกอบรมการวิเคราะห์และการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่น ณ ประเทศเยอรมัน

- ฝึกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่นที่มีความแข็งแรงสูง  โดย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวญี่ปุ่น (HIDA)

- 2013  1st China LS-DYNA Users ,Conference

ผลงานโครงการ

โครงการงานวิจัย

- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นรีดร้อน 2559

- การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์สำหรับวัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงด้วยการใช้ CAE กำหนดวัสดุและการเคลือบผิวที่เหมาะสม 2560โครงการสร้างความสามารถในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ 2560

- บริษัท วิศวและอุตสาหกรรมบริการ จำกัด

- บริษัท ไทยเมทัล ออโต้พาร์ท จำกัด

- บริษัท เอส.ซี.เอช. จำกัด โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน 2559-2560

- คณะทำงานร่างมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

- คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

ความเชี่ยวชาญ

- ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น Single Die, Progressive Die

- การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44