คุณ ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

ชื่อ-สกุล
ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกและแม่พิมพ์อะลูมิเนียมดายคาสติ้ง

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- โรงงานผลิตแม่พิมพ์อะลูมิเนียมดายคาสติ้ง ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน

- โรงงานผลิตเครื่องฉีดพลาสติก ARBURG ประเทศเยอรมัน

ผลงานโครงการ

ให้คำปรึกษาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์

ความเชี่ยวชาญ

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44