คุณ สนธยา สุวรรณโชติ

ชื่อ-สกุล
สนธยา สุวรรณโชติ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ-เครื่องมือกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 1999 – 2018  ทำงานที่สถาบันไทย–เยอรมันในตำแหน่ง Digital Engineering

ทำงานที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- การใช้โปรแกรม SolidEdge : บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมพิวเตอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

- การใช้โปรแกรม PowerSHAPE : บริษัท เดลแคม ประเทศไทย จำกัด

- การใช้งานโปรแกรม Solidworks : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

- การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor : บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

- การใช้งานโปรแกรม Unigraphics (NX) : บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

- การใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2011 : ประเทศมาเลเซีย

- การใช้งาน 3D Laser Scanners , Power Inspect และการเขียนโปรแกรมกัดงานแบบ 5 แกน : ประเทศอังกฤษ

- การใช้งานโปรแกรม VX CAD/CAM : ประเทศญี่ปุ่น

- ฝึกอบรมที่ประเทศซูดาน หลักสูตร SolidWorks for Designer

ผลงานโครงการ

- จัดสัมมนา The Future of Making Things in Manufacturing for Thailand 4.0

- จัดสัมมนา AICAM Technology For Industrial 4.0

- กิจกรรมสร้างนักออกแบบวิศวกรรมเชิงลึกพร้อมทั้งเข้าร่วมคลายปมในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการกับนักออกแบบวิศวกรรม บริษัท ไทยรับเทค จำกัด

- เขียนแบบชิ้นส่วนชุดเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace)

ความเชี่ยวชาญ

การใช้ Software CAD ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม

-AutoCAD 2D,3D

-Autodesk Inventor professional

-Solidwork Essentials

-NX

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44