คุณ โสฬส ศรีเพ็ญ

ชื่อ-สกุล
โสฬส ศรีเพ็ญ

ประวัติการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ , รับผิดชอบออกแบบแม่พิมพ์โลหะ บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ

- หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมแม่พิมพ์หล่อ , รับผิดชอบควบคุมการหล่อ ตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบและ พัฒนาระบบงาน เพื่อปรับปรุงคุญภาพงานและลดต้นทุนการผลิตบริษัท ยูนิลิฟล์ (ไทยแลนด์)

- หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ วิจัยและพัฒนา  แม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบริษัท  เอสเคเอ็ม เทค

- ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ , รับผิดชอบออกแบบแม่พิมพ์โลหะผลิต ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียงรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ

ประสบการณ์ทำงาน

- เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ , รับผิดชอบออกแบบแม่พิมพ์โลหะ บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ

 

- หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมแม่พิมพ์หล่อ , รับผิดชอบควบคุมการหล่อ ตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบและ พัฒนาระบบงานเพื่อปรับปรุงคุญภาพงานและลดต้นทุนการผลิตบริษัท ยูนิลิฟล์ (ไทยแลนด์)

 

- หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ วิจัยและพัฒนา  แม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบริษัท  เอสเคเอ็ม เทค

 

- ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ , รับผิดชอบออกแบบแม่พิมพ์โลหะผลิต ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียงรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- ฝึกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยผู้เชี่ยวชาญ ชาวญี่ปุน บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ จำกัด

- ฝึกอบรมการใช้งาน CAD/CAM NX ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

- ฝึกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์หล่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ ชาวไต้หวัน บริษัท ยูนิลิฟล์ (ไทยแลนด์)

- ฝึกอบรมการออกแบบเครื่องจักรกลและการ ประยุกต์ใช้โดผู้เชี่ยวชาญ ชาวเกลาหลีใต้

- ฝึกอบรมการใช้ โปรแกรม  Excess – Hybrid สำหรับออกแบบแม่พิมพ์โลหะโดย บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์เซอร์วิส

- ฝึกอบรมการใช้ ออกแบบแม่พิมพ์โลหะสำหรับวัสดุความแข็งแรงสูงโดย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวญี่ปุ่น บริษัท ฮอนด้า

ผลงานโครงการ

- บริษัท ETA ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนนาฬิกา

- บริษัท ชิบาตะ ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนรถยนต์

- บริษัท เพรสซิเดนท์ นิปปอน โอโต จำกัด  ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนรถยนต์

- บริษัท คอสโม่ ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนนาฬิกา

- บริษัท ไทยออยล์ซีล ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนรถยนต์

- บริษัท SSMA ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ โดยนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

การอบรม เทคโนโลยี ด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

การอบรม ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่อง

การอบรม ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบเดียว

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44