คุณ อดิศักดิ์ แสงศรี

ชื่อ-สกุล
อดิศักดิ์ แสงศรี

ประวัติการศึกษา

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

College of Industrial Technology

Department - Mechanical Technology

Curriculum - Tool and Dies Technology

ประสบการณ์ทำงาน

- Lecturer : King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 - Engineer : Thai-German Institute (2005 - present)

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

เทคโนโลยีแม่พิมพ์

ผลงานโครงการ

-

ความเชี่ยวชาญ

- งานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

- งานขัดผิวแม่พิมพ์

- งานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44