คุณ กิตติพงศ์ ภูมิสถาน

ชื่อ-สกุล
กิตติพงศ์ ภูมิสถาน

ประวัติการศึกษา

- วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน, (วิทยาเขตขอนแก่น), ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาแมคคาทรอนิกส์.

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

วิศวกร:-2001–2013, Thai-German Institute (Thailand) in CAD/CAM/CAE Engineer.

   -2013–Present, Thai-German Institute (Thailand) in Electrical & Control System Engineer.

ที่ปรึกษา: 2007, Kosei Tooling Co.,Ltd. (Thailand)

 

ผู้ฝึกสอน: Is Regular and Standard Course, Thai-German Institute (Thailand)

 - Engineering Drawing

- CAD Part I (AutoCAD 2D)

- CAD Part III (Surface Modeling with Mechanical Desktop)

- CAD for Solid Edge

- CAD for CATIA I (Part Design)

- CAD for CATIA II (Generative Shape Design)

- CAM for CATIA (Machining)

- SolidWorks Essentials

- SolidWorks Advance Part Modeling

- SolidWorks Electrical (2D, 3D)

- AutoCAD Electrical (2D)

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

Dimension Inspection Technique : Thai-German Institute, Thailand

 - “Fast track to Pro/Engineer Wirefire” : Comgraph Co.,Ltd. , Thailand

 - SolidWorks and CosmosWorks 2004 Training : AppliCAD Co.,Ltd. , Thailand

- CATIA Fundamental Training Course (CAD/CAM) : Mentel Co.,Ltd., Thailand

- “3D Modeling by PowerShape and CopyCAD for Reverse Engineering” : Delcam Plc., England

- 3D Printer Z510 Training : Z Corporation, USA

- 3D Printer for Shoes Design : Reebok Corporate Headquarter, USA (visiting)

- Laser Sintering by EOS : Imaginarium (India) Pvt.Ltd, India (visiting)

ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ

- Skilled in 3D Modeling for Industrial Project by CATIA V5, SolidWorks.

- Skilled in Machine Design, Product Design, GD&T and Drawing Engineering

- Skilled in Reverse Engineering by CATIA (Create 3D Reverse Modeling) and Rapid Prototype

- Computer CAD/CAM/CAE i.e. AutoCAD, CATIA V5, SolidWorks.

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44