ผลงานของเรา

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2022-07-01
By. การตลาด
โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
2022-10-05
By. การตลาด
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการปิเปตต์
2022-10-05
By. การตลาด
สรุปผลการดำเนินงานสถาบันไทย-เยอรมัน ปี 2565
2023-03-17
By. Admin

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44