เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
 • 1
  Hi-Tech Solution for Success
 • 1
  Hi-Tech Solution for Success
 • 1
  Innovation Institute
 • 1
  Innovation Technology
 • 1
  Hi-Tech Solution for Success
 • 1
     
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
     
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
การควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamic การควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamic
การออกแบบกลไกทางกล สำหรับเครื่องจักร Pick and Place การออกแบบกลไกทางกล สำหรับเครื่องจักร Pick and Place
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดขอบ (Shaving & Trimming) เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดขอบ (Shaving & Trimming)
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place
การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D (SolidWork) การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D (SolidWork)
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน Jig & Fixture การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน Jig & Fixture
การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining
การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยใช้โปรแกรม Master CAM เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยใช้โปรแกรม Master CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM
การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี
การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA
การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน
การออกแบบเครื่องจักร Pick and Place การออกแบบเครื่องจักร Pick and Place
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM
การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ
การเขียนโปรแกรมและการควบคุมเครื่องกลึง Turn Mill การเขียนโปรแกรมและการควบคุมเครื่องกลึง Turn Mill
hcourse คณะผู้บริหารจากประเทศพม่า เข้ามาเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน
hcourse คณะเยี่ยมชมจากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
hcourse ขอเชิญร่วมสัมมนา 5ส & Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
hcourse ขอเชิญร่วมสัมมนา Short Time of Robot Development By Sanmotion C
hcourse โครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สนับสนุนค่าพื้นที่ในการออกงานแสดงสินค้า
hcourse ฝึกอบรม การวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืน
hcourse ฝึกอบรมการเขียน PLC (Logix5000X) และRS Logix5000 Softwareขั้นพื้นฐาน
hcourse ขอเชิญร่วมสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ กระบวนการผลิต
hcourse ขอเชิญร่วมการประชุมประชาวิจารณ์ การจัดทำมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานผลิตแม่พิมพ์ และสัมมนาฯ
hcourse คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
hcourse CATEGORY I VIBRATION ANALYST TRAINING AND CERTIFICAITION EXAM
hcourse สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา
hcourse สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ Green World Publication Company Limited
hcourse เชิญชวนช่างแม่พิมพ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะวิชาชีพแม่พิมพ์
hcourse สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาภายในงาน Industry Expro 2016
hcourse โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2558
hcourse เปิดรับสมัครสถานประกอบการ ร่วมสนับสนุน โครงการผลิตช่างเทคนิคฯ รุ่นที่ 11
hcourse คณะเยี่ยมชมจาก Myanmar Kyauk Phyu SEZ Holding Public Co., Ltd(MKSH)
hcourse CATEGORY III VIBRATION ANALYST TRAINING AND CERTIFICATION EXAM
hcourse โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปี 2559
hcourse โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2
hcourse สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ให้บริการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า กว่า 70 บริษัท
 
             
 
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 1...
ปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรร...
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2558...
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 1 ปี 2549...
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 2 ปี 2550...
 
 
Magazine : UP TO DATE Vol. 7 No. 1/2556 January-June 2013
Publish : 14 MAY 2013

             
 
 
  หัวข้อกระทู้ ผู้ตอบ วันที่
hcourse Promote Metalex 2014 Hydraulics Tools By SunHydraulics (Thailand) somchhay 26 Oct 15
hcourse AOTS จัดอบรมที่ญี่ปุ่น ด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ somchhay 25 Oct 15
hcourse Process Automation สำหรับโรงงาน OEM somchhay 24 Oct 15
hcourse สัมมนา "แนวทางการเลือกระบบ ERP ให้เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน" somchhay 23 Oct 15
hcourse บริการพ่นสีฝุ่น PowderCoating สีน้ำมัน / รับผลิตงานโลหะ เชื่อม ประกอบ welcomeman 04 Sep 15
hcourse หัวจับ BT30 ลดราคา 50% ฉลองครบรอบ 20 ปี Renishawthai 11 Aug 15
hcourse มีโปรแกรมออกแบบกลไกเครื่องจักรกลมาให้ทดลองใช้ได้ฟรี (SAM Mechanism Design Software) atiwat 01 Aug 15
hcourse การเลือกใช้เม็ดมีดกลึง เม็ดมีดอินเสิร์ท Renishawthai 12 May 15
 
     
   
     
 
             
 
 
Follow US
On Twitter
On Facebook