ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาข้อมูล

คุณ สุวัตชัย กล้าเกิดผล
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ โสภณ วงศ์ธรรม
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ อรุณ เจียงศรีเจริญ
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ อัษฎาวุธ ปิยะนันท์
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44