ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาข้อมูล

คุณ นพรัตน์ รัฐวาทิน
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ นันทชัย ว่องปฏิเวธ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ มนันญา ภาคศักดิ์ศรี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ ศรสรร สุนทรพะลิน
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ สิริวัฒน์ ไวยนิตย์
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ สุจิน พวงมาลัย
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ โสธร คงแก้ว
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ อนุพงศ์ สิงหะ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ อนุพันธ์ ขันทะสีมา
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รายละเอียด
คุณ กิตติพงษ์ ภูแข
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ เกียรติชัย ต้นสุวรรณ์
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44